Avís Legal

L' associació Sendera ONG, proveïda amb NIF G08737447, adreça C/Jorge Juan, Nº65 3r, 28009 - Madrid (Madrid), Inscrita en el Registre Nacional d'Associacions, Grup 1, Secció 1, número nacional 44.785 (en endavant, la "Titular") no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet del website www.senderaong.org.

Amb els límits establerts en la llei, la Titular no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació no vinculen la Titular ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Els llocs d'Internet de la Titular poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que la Titular no pot controlar. Per tant, la Titular no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta dels continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de la Titular o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de la Titular.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que la Titular ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i garantia de drets digitals de 5 de desembre, l' informem que, mitjançant l' emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades per Sendera ONG amb la finalitat de mantenir i realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal de les relacions amb l' associació i informar, quan correspongui, via email, correu postal, telèfon, SMS i altres mitjans electrònics, sobre els nostres projectes, campanyes, esdeveniments, notícies i altres activitats relacionades amb els fins de Sendera ONG, així com per informar-te de les millores del lloc web. En la política de privacitat podrà rebre més informació sobre el tractament de les seves dades personals.