Projectes

Cada any duem a terme més de 30 projectes de cooperació al desenvolupament en 5 països i 7 àrees d'actuació. Descobreix-los!

República Dominicana

Sendera a la República Dominicana

Vam començar el nostre camí a la República Dominicana l'any 2003, quan membres de la nostre contrapart, la Comunitat de Sant Pau, es van fer càrrec de la parròquia La Sagrada Familia. Des de llavors, treballem al poble de Sabana Yegua i les seves 21 comunitats rurals circumdants. Aquest treball continu ens ha permès tenir un profund coneixement de la realitat que es viu a la regió.

El poble de Sabana Yegua i les comunitats rurals circumdants s'enfronten a una àmplia varietat de problemes:una part de la població viu sense accés a l'aigua potable i amb un accés molt limitat a l'electricitat. La majoria dels habitants de la regió viuen de l'agricultura de subsistència, incloses moltes famílies migrants haitianes, que s'enfronten a problemes addicionals a causa de la manca de seguretat jurídica en la qual viuen.

En aquest context, hem posat en marxa projectes molt variats, dirigits a millorar les condicions de vida de la població, amb especial èmfasi en les comunitats més petites, pobres i remotes.

Sobre República Dominicana

En els últims anys, la República Dominicana s'ha convertit en un dels països amb major expansió econòmica d'Amèrica Llatina i el Carib. Entre el 2015 i el 2019, el PIB dominicà va experimentar un creixement mitjà del 6,1% (Banc Mundial, 2021).

No obstant això, aquest comportament econòmic no s'ha traduït tan ràpidament en millores en la distribució de la riquesa. Les desigualtats encara persisteixen, i la pobresa afecta el 23,4% de la població general, sent encara més gran a les zones rurals i entre les dones. La República Dominicana és un país molt exposat a fenòmens meteorològics extrems i amenaçat pels efectes del canvi climàtic.

Visiteu PNUD República Dominicana per a més informació.

Projectes

República Dominicana

Educació, Infància

Suport educatiu per a joves

Contribuïm a enfortir l'accés a l'educació i les infraestructures educatives de Sabana Yegua. Per això, donem suport al funcionament de diversos centres infantils; oferim classes de reforç en matemàtiques i lectoescriptura a estudiants de primària; i concedim beques a estudiants universitaris. A més, hem creat biblioteques accessibles per infondre hàbits de lectura entre els joves. L'objectiu és aconseguir que, a través de l'educació, puguin sortir del cercle viciós de la pobresa i trobar una vida alternativa.

Beques universitàries per a joves

El programa de Sendera que proporciona beques universitàries per a joves, majoritàriament dones, és una llum d'esperança a Sabana Yegua i les comunitats del seu voltant. A través d'aquest programa, ens proposem apoderar la joventut d'aquesta comunitat, oferint-li l'oportunitat d'accedir a l'educació superior i, amb això, a un món de noves possibilitats.

República Dominicana

Habitatge i infraestructures

Habitatge digne

Les fortes pluges i huracans afecten cíclicament la República Dominicana i els seus efectes se senten amb més intensitat en comunitats pobres, com Sabana Yegua, on moltes cases es troben en situació precària, havent estat construïdes amb trossos de fusta, metall o fang. És per això que cada any donem suport a desenes de famílies, reparant els seus habitatges (sostres, sòl, etc.) i construint latrines. La població més desfavorida pot, d'aquesta manera, afrontar les inclemències meteorològiques amb més garanties.

República Dominicana

Aigua i sanejament, educació

Recicla+

Aquesta iniciativa combina accions d'educació mediambiental, principalment en escoles i empreses, amb un sistema de millora de la gestió de residus. Recicla+ va néixer de la inquietud d'un grup de joves dominicans i l'expertesa de dues voluntàries i un voluntari de Sendera, que han aconseguit que el projecte es vagi ampliant i professionalitzant amb el temps. En l'actualitat, es troba actiu en la població de Sabana Yegua i la de Projecte 4

L'apoderament de les dones

Són moltes les dones que participen cada any en els cursos de bellesa i de costura del Centre Laboral Nazaret. Es tracta de crear oportunitats de formació per a persones amb pocs recursos. Fruit d'aquests cursos, un grup d'antigues alumnes ha format una cooperativa per produir i comercialitzar els seus propis productes. L'apoderament de les dones també es vol aconseguir a través de xerrades sobre salut sexual i reproductiva, que pretenen sensibilitzar la joventut sobre aquests temes i prevenir l'embaràs adolescent.

República Dominicana

Desenvolupament rural

Desenvolupament turístic sostenible

Es tracta d'un extens projecte de protecció del medi ambient i desenvolupament agroforestal, turístic i econòmic a la localitat de Barrera. El projecte gira al voltant de l'Ecohotel Altos de la Caobita, com a centre de dinamització de l'economia, afavorint l'ocupació i el comerç local. A més d'aquest allotjament focalitzat en el turisme sostenible, la zona ha millorat l'accés a la platja de la Caobita i rutes de senderisme i altres activitats que respecten el medi ambient, generant llocs de treball directes i indirectes a la zona.

Etiòpia

Sendera a Etiòpia

Des de 2013 treballem a la zona de Meki, a 130 km al sud d'Addis Abeba, la capital. La seva població, majoritàriament rural, viu de l'agricultura de subsistència, la ramaderia i la venda d'excedents.

La gran majoria dels nostres projectes s'articulen al voltant del Centre de Promoció de la Dona Kidist Mariam, un espai on les dones joves es formen per inserir-se en el mercat laboral i guanyar autonomia.

Les dones a Etiòpia són un motor de canvi i, encara que la majoria no han pogut estudiar, estan ansioses per aprendre i millorar les seves vides i les de les seves famílies. La seva formació i apoderament els permet començar a qüestionar els rols tradicionals i iniciar canvis en el seu entorn perquè els seus fills i filles tinguin un futur més esperançador.

A Meki també treballem per millorar l'accés a l'educació des de la infància, millorant les infraestructures escolars i contribuint a l'educació en salut i igualtat en les aules.

Sobre Etiòpia

Malgrat la seva riquesa cultural i històrica, Etiòpia és un dels països més pobres de l'Àfrica i del món, situant-se en el lloc 173 de 189 de l'Índex de Desenvolupament Humà 2020. El 80% de la població és rural i l'accés a l'aigua potable, l'electricitat i serveis sanitaris és molt limitat.

La taxa d'alfabetització per a majors de 15 anys és del 52% i, malgrat l'augment de places educatives del govern, encara són insuficients per atendre tota la població escolar. Entre les dones, les taxes d'abandonament escolar són molt elevades: només el 35% han completat l'educació primària a les zones rurals; i la mitjana d'anys d'escolarització és de 2,9. Les nenes abandonen l'escola per ajudar amb les tasques domèstiques, com ara recollir aigua, cuidar les persones malaltes i els més petits i petites.

Visiteu PNUD Etiòpia per obtenir més informació.


Projectes

Etiòpia

Dones, Educació

Centre de Formació Professional per a Dones Kidist Mariam

El Centre Kidist Mariam ofereix una oportunitat d'aprenentatge i apoderament a dones que no han acabat els seus estudis o han tornat dels països àrabs. Aprenen un ofici (perruqueria, cuina o costura) i nocions d'emprenedoria, guanyant autosuficiència i oportunitats d'accés al mercat laboral. Des de la seva inauguració el 2016, hem vist créixer 1.624 dones que han passat per les seves aules. A més, compta amb una cooperativa de costura, un restaurant i una perruqueria perquè les dones comencin la seva vida laboral i consolidin els seus coneixements i habilitats.

Etiòpia

Educació, Dones

Apoderament econòmic de dones

Centrem els nostres esforços en la millora de la generació d'ingressos de les dones i les condicions de salut per fer front a les greus conseqüències econòmiques i socials provocades per la pandèmia de la COVID-19. Amb la creació de 20 nous grups d'estalvi, la formació en emprenedoria i l'atorgament de capital llavor per iniciar negocis, les dones podran obtenir ingressos a casa seva. El projecte es complementa amb diverses accions educatives i el lliurament de kits per a la prevenció de la COVID-19 a la comunitat local.

Etiòpia

Desenvolupament rural, Dones

Grups d'estalvi

Aquest model d'inclusió financera facilita l'estalvi i els petits préstecs a les dones que no poden accedir al sistema financer formal. Amb elles també duem a terme projectes de cria de cabres lleteres, horts comunitaris i la distribució de carros i rucs com a font de generació d'ingressos. A més de l'econòmic, el benefici social és inherent a aquests grups. Les dones troben l'àmbit en el qual compartir les seves experiències i inquietuds. Ja són 1.350 dones i les seves famílies les que es beneficien dels grups d'estalvi existents.

Etiòpia

Educació, Infància

Infraestructures educatives

Etiòpia té una piràmide de població on el 40% són menors de 14 anys. Però l'accés a l'educació és una de les deficiències estructurals del país, especialment a les zones rurals on no disposen de places escolars suficients per a tots els alumnes. A través de la construcció i millora d'infraestructures educatives, sanejament i l'adquisició d'equipaments volem garantir que els nens i nenes de Meki puguin accedir a l'escola primària i reduir les taxes d'abandonament escolar a la zona.

Etiòpia

Educació, Salut, Dones

Aules per a la Salut i la Igualtat

Aquest programa promou la igualtat de gènere i els hàbits saludables entre alumnes, professors i professores. A partir d'aprenentatges senzills, però que han demostrat ser vitals, com rentar-se les mans, el consum d'aigua potable i la higiene personal, les Aules per la Salut pretén evitar malalties prevenibles entre la població infantil. Per la seva banda, les Aules per la Igualtat contribueixen al fet que l'alumnat qüestioni els rols de gènere que releguen a les dones a un paper secundari, negant la seva participació en el desenvolupament de la societat.

Bolívia

Sendera a Bolívia

El nostre treball a Bolívia té la seva seu a la ciutat de Cochabamba, al cor del país. Des de l'any 2004 hi treballem per defensar els drets de la infància i l'adolescència en situació de carrer, amb l'objectiu que tornin a viure en un entorn familiar segur i lliure de violència. El nostre treball amb aquests menors s'articula al voltant de la Casa San José.

Així mateix, treballem perquè les comunitats rurals de Vacas i Independencia puguin viure amb dignitat, superar la situació de pobresa en què viuen i la falta d'accés als serveis bàsics.

Per a això, desenvolupem projectes que assegurin la seva sobirania alimentària, diversifiquin els seus ingressos i millorin les infraestructures de sanejament existents. El nostre objectiu és que les comunitats desenvolupin la resiliència necessària per fer front amb èxit a les dificultats de la vida al camp.

Sobre Bolívia

Bolívia, al cor de la serralada dels Andes, és un país ric en diversitat cultural i tradicions. Amb un 35% de població rural, ha patit en les últimes dècades una forta migració interna cap a les ciutats que ha provocat un augment descontrolat de la població en algunes capitals.

Actualment, el país viu amb dificultats els estralls econòmics derivats de la crisi provocada per la COVID-19 que ha fet repuntar els índexs de pobresa.

Malgrat els esforços dels diferents governs en els últims anys, el país andí encara té grans debilitats estructurals en qüestions bàsiques com la sanitat, l'educació i els programes de protecció social.

Visiteu PNUD Bolívia per a més informació.

Projectes

Infància, Habitatge i infraestructures

Bolívia

Centre d'acollida temporal Casa San José

El nostre objectiu és defensar el dret dels infants a viure en un entorn familiar. Per això, en coordinació amb les autoritats locals, acollim temporalment a nens sense llar a Casa San José per treballar més endavant en la seva reinserció familiar. Per a això, realitzem un pla d'intervenció individualitzat i, alhora, tractem amb les famílies, analitzant i buscant solucions a les situacions que han provocat la desvinculació del nen del nucli familiar. Un cop el nen torna a casa, fem un seguiment per avaluar la reinserció.

Aigua i Sanejament, Desenvolupament rural, Salut

Bolívia

Proveïment d'aigua potable en comunitats rurals

El 33% de les llars rurals bolivianes no tenen accés a l'aigua i moltes altres la reben de fonts incontrolades i de manera discontínua. A les zones rurals, les característiques geogràfiques complexes i la dispersió de la població dificulten l'accés. El 80% dels problemes de salut estan vinculats a l'aigua i la manca de punts de distribució augmenta la càrrega de treball de dones, nenes i nens. Treballem per aconseguir el subministrament d'aigua potable a diverses comunitats rurals de la zona d'Independencia.

Salut, Aigua i Sanejament

Bolívia

Construcció de banys dignes

La millora dels sistemes de sanejament és clau per millorar la salut i el benestar de les persones més vulnerables. La defecació a l'aire lliure és un greu problema de contaminació ambiental i de l'aigua per al consum humà, constituint una de les principals causes d'infecció entre les famílies i les comunitats camperoles. La construcció de banys dignes, amb lavabo i dutxa, és una alternativa senzilla, econòmica i eficaç per als municipis rurals d'Independència. A més, l'ús d'un sanejament millorat redueix la mortalitat infantil en més d'un 30%.

Educació, Desenvolupament rural

Bolívia

Sobirania alimentària i desenvolupament rural

L'enfortiment de les capacitats de la població rural prevé la migració a les grans ciutats i ajuda a preservar les formes de vida tradicionals. En aquest sentit, posem a l'abast de la població rural eines perquè puguin passar d'una economia de subsistència a generar excedents per al comerç. Treballem amb les comunitats en la producció eficient i de qualitat d'ovelles i llames. El 78% dels participants en el projecte són dones pastores encarregades de la cura i acompanyament dels ramats.

Educació, Desenvolupament rural, Dones

Bolívia

Formació i apoderament femení

Aquest projecte va néixer per generar espais de formació per a dones camperoles adultes a les comunitats de Vacas i Independencia. Són dones que, per la seva falta d'estudis i discriminació de gènere, es veuen limitades en les seves possibilitats de participació social i desenvolupament econòmic. La formació en producció artesanal de teixits els proporciona un espai d'apoderament per desenvolupar les seves habilitats i millorar les seves condicions de vida. Al mateix temps, la venda dels tèxtils que produeixen els permet generar ingressos extra i contribuir a l'economia familiar.

Colòmbia

Sendera a Colòmbia

A Colòmbia desenvolupem projectes orientats a millorar la vida de les persones que viuen en una de les zones més vulnerables de la seva capital. Actualment, treballem al sud de Bogotà, en tres barris de la localitat Rafael Uribe Uribe: La Resurrección, Granjas de San Pablo i El Pesebre.

Els habitants d'aquests barris del sud de Bogotà s'enfronten a reptes molt notables, entre els quals destaca l'amuntegament de persones en habitatges de baixa qualitat, intensificada per l'arribada de migrants veneçolans; les dificultats de les famílies per obtenir uns serveis sanitaris adequats; i la manca d'oportunitats laborals, entre d'altres.

Els nostres projectes se centren a oferir una alternativa als infants i joves amenaçats per la drogodependència, així com apostar per l'apoderament de les dones i la bona atenció a la gent gran. Aquest treball es coordina a través d'un programa educatiu integral, desenvolupat al Centre Comunitari Casa Garavito.

Sobre Colòmbia

Colòmbia és un país de gran riquesa natural i amb una democràcia sòlida, que encara afronta el repte de consolidar el procés de pau després del conflicte armat. Això, sumat a les grans diferències econòmiques entre les classes socials, defineix la situació política, social i econòmica del país.

Aquestes diferències es van intensificar el 2020, any en què la taxa de població per sota del llindar de la pobresa va passar del 35,7% al 42,5% (DANE, 2021). La capital, Bogotà, va ser una de les ciutats més afectades per aquest augment de la pobresa i la desigualtat. Als barris del sud de la ciutat, moltes llars no disposen de recursos suficients per cobrir les seves necessitats bàsiques i viuen en condicions de marginació, exposades a l'amenaça permanent de la delinqüència i les drogues.

Visiteu PNUD Colòmbia per a més informació.


Projectes

Colòmbia

Educació

Beques per a estudiants universitaris

Oferim beques a estudiants que acaben batxillerat i no disposen dels recursos per continuar els seus estudis universitaris. El 2017 vam començar a oferir cinc beques i ja són més de trenta les que concedim cada any. Aquestes incluen: matrícula, material acadèmic i transport, en funció de les necessitats de cada persona. La millora de la seva formació ajuda els i les joves becades a triar la seva trajectòria professional i integrar-se en el mercat laboral, alhora que afavoreix el desenvolupament del seu entorn.

Colòmbia

Educació, Infància, Dones

Centre de Desenvolupament Comunitari Casa Garavito

En aquest centre es desplega un programa educatiu integral, que atén persones de totes les edats. Els més petits reben classes i activitats de reforç escolar, com ara classes de guitarra i anglès; i els adults i la gent gran assisteixen a cursos d'alfabetització i comptabilitat bàsica. A més, Casa Garavito disposa d'un Taller de Tall i Confecció en el qual les seves participants, majoritàriament dones, aprenen el funcionament de màquines de cosir professionals durant un any de curs pràctic. Actualment, vàries alumnes han format una cooperativa tèxtil.

Colòmbia

Salut, Educació, Habitatge i infraestructura

Acollida de migrants de Veneçuela

Aquest projecte busca acompanyar les persones que arriben als barris del sud de Bogotà des de Veneçuela, sovint en una situació de gran vulnerabilitat. En primera instància, s'avaluen les seves necessitats i es proporciona suport perquè tinguin cobertes les necessitats més bàsiques d'alimentació, habitatge, salut i atenció psicològica. Així mateix, busca promoure la seva integració i ocupabilitat, fomentant la participació en els cursos de formació de Gasa Garavito; i la bona convivència entre veïns, organitzant xerrades de benvinguda.

Mèxic

Sendera a Mèxic

Treballem des de l'any 2000 a la colònia Jardines de San Juan Ajusco, un dels molts assentaments irregulars de la Ciutat de Mèxic. Es troba a 3.600 metres d'altitud, al vessant del volcà Ajusco i hi viuen més de 4.000 persones, en una situació d'extrema marginació. Són, en la seva major part, famílies que migren del camp a la ciutat i que es queden a les seves portes formant un immens cinturó al voltant de la capital.

En aquesta comunitat, les famílies i especialment les dones lluiten per oferir als seus fills un futur millor lluny de la realitat en què viuen, tan marcada per la pobresa, el desarrelament i també la violència.

El nostre treball allà se centra en el Centre Comunitari de Desenvolupament Infantil San José, on atenem a més de 100 nens i nenes. A més, busquem promoure un bon ambient familiar, a través de cursos dirigits als pares i mares. Estem especialment orgulloses que totes les dones que treballen al Centre, exercint diferents responsabilitats, siguin veïnes del barri.

Sobre Mèxic

Mèxic és el país hispanoparlant més poblat del món, amb gairebé 130 milions d'habitants. La seva capital, Ciutat de Mèxic, es troba entre les àrees metropolitanes més poblades del món i al seu voltant es concentren nombrosos assentaments irregulars que no tenen serveis bàsics com l'aigua, l'electricitat, el clavegueram i l'asfalt, entre d'altres.

El país té la segona economia més gran d'Amèrica Llatina i, no obstant això, el 41,9% de la població viu en situació de pobresa (CONEVAL, 2018). És, per tant, un país amb una distribució molt desigual de la riquesa.

Visiteu el PNUD Mèxic per a més informació.

Projectes

Mèxic

Infància, Salut, Educació

Educació infantil i nutrició

Més de 100 nens i nenes assisteixen cada curs al Centre Comunitari de Desenvolupament Infantil San José, l'únic d'aquest tipus a la colònia de Jardines de San Juan Ajusco. Els primers sis anys de vida són crucials per al desenvolupament. Assistint al centre, els nens i nenes poden gaudir dels beneficis inherents a l'educació preescolar, rebre una nutrició adequada i estimulació inicial. A més, el seu pas pel Centre San José facilita l'adaptació en l'inici de l'educació primària.

Mèxic

Dones, Educació

Les dones: un motor de canvi

Entre els objectius del projecte es troba apoderar els veïns i veïnes del barri, moltes d'elles joves, amb pocs estudis i recursos limitats, als quals se suma en molts casos la responsabilitat, en solitari, dels seus fills i filles. Treballar al centre ofereix a aquestes dones una alternativa de vida. En rebre un salari i donar-se d'alta a la Seguretat Social, s'incorporen al sistema laboral i sanitari del país.