Molts dels joves, nenes i nens se senten orgullosos de les seves llames i expliquen als veïns que les seves llames són el resultat de molta feina i sacrifici. L'experiència ha estat molt positiva.

La solució oculta per a l'aigua de Rodeo

Bolívia

Mar 18, 2022

En el Dia Mundial de l'Aigua ens apropem a Rodeo, una petita comunitat boliviana formada per 56 famílies, que per fi té un sistema d'aigua potable que arriba fins a les seves cases i l'escola local.

La comunitat de Rodeo, al municipi d'Independència (Bolívia), comptava fins fa poc amb un sistema de distribució d'aigua deficient i poc segur. Es va construir fa 25 anys, amb molt d'esforç i la millor de les intencions, però probablement amb coneixements i recursos insuficients per aconseguir que la instal·lació durés a llarg termini.

El pas del temps havia deteriorat les canonades i moltes famílies de la comunitat no rebien aigua de forma regular o bé aquesta arribava contaminada.

Per això, ens vam donar a la tasca de pensar, al costat de les famílies pageses de Rodeo, en quina podria ser la millor solució per fer arribar l'aigua a aquesta comunitat.

Un total de 56 famílies, formades per 296 persones entre adults i nens/es, i l'escola de la zona esperaven una solució per veure satisfet el seu dret a l'aigua.

L'accés a l'aigua potable és un Dret Humà i un dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) que conformen l'Agenda 2030. L'ODS 6 advoca per "garantir la disponibilitat d'aigua i la seva gestió sostenible i el sanejament per a tothom", incloent entre les seves metes "l'accés a serveis de sanejament i higiene adequats" i "enfortir la participació de les comunitats locals en la millora de la gestió de l'aigua".

A més, l' accés a l' aigua potable no només garanteix aquests drets i afavoreix la producció agrícola i ramadera a petita escala, activitat econòmica predominant a la zona, sinó que compleix un important paper en la salut dels seus pobladors. La contaminació de l' aigua, a causa de les deixalles fecals humanes i animals, és la responsable de bona part de les malalties infeccioses a les quals s' enfronta la població, especialment els grups més vulnerables com nens i nenes, embarassades i gent gran.

Després de diverses reunions amb la població i líders locals per fer un diagnòstic de la situació, es va concloure que la solució estava oculta, però molt propera, a les aigües subterrànies.

Aprofitant els brolladors a les muntanyes, es construiria un nou sistema d' aigua potable per gravetat per abastir d' aigua a tota la població actual i futura de Rodeo. Per dur a terme aquest projecte, hem comptat amb el suport de l'Ajuntament de Valladolid i, per suposat, la col·laboració de totes les famílies implicades, sense les quals hauria estat impossible la construcció.

El projecte ha entrat ara en la seva fase final d'implementació, després de dur-se a terme la construcció del sistema de captació, les línies de conducció, els tancs d'emmagatzematge i les xarxes de distribució i domiciliàries.

Construcció d' un dels tancs d' emmagatzematge d' aigua
Xarxa de distribució de connexions domiciliàries

A més, s'estan duent a terme diverses xerrades per afavorir l'educació sanitària i ambiental; reunions organitzatives per a la creació d'un comitè d'aigua; i tallers per garantir el correcte manteniment del nou sistema d' aigua.

Taller de capacitació en operació i manteniment del sistema d' aigua

Precisament aquest 22 de març se celebra un Dia Mundial de l'Aigua dedicat a les aigües subterrànies, amb el lema "Fer visible allò invisible". Des d'ONU Aigua es recorda que aquest tipus de recurs hídric representa la base del subministrament d'aigua potable, l'única font fins i tot a les zones més àrides del planeta i, per tant, han de ser protegides de la sobreexplotació.

"Les aigües subterrànies desenvoluparan un paper fonamental en l' adaptació al canvi climàtic. Hem d'estudiar-les i protegir-les, tractant de trobar un equilibri entre les necessitats de les persones i les del planeta" (ONU Aigua)

Si t'interessa saber-ne més, visita la web del Dia Mundial de l'Aigua 2022 i els projectes d'Aigua i Sanejament de Sendera.