Molts dels joves i nens se senten orgullosos de les seves flames i compten als pobladors veïns que les seves flames són el resultat de molta feina i sacrifici. L'experiència ha estat molt positiva.

Aprovem en transparència i bon govern

Espanya

26 de febrer de 2021

De nou rebem el vistiplau després de sotmetre Nous Camins s a l'examen de l'Auditoria de Transparència i Bon Govern.

Com ja us hem dit en altres ocasions, es tracta d'una eina de control i autoregulació posada en marxa per la Coordinadora d'Organitzacions per al Desenvolupament i que s'està posicionant com una eina útil per a tot el Tercer Sector.

Infografia transparència Coordinadora

L'auditoria ens ajuda a millorar any rere any, ja que els seus indicadors s'actualitzen per exigir-nos cada vegada més, sovint per davant de la legislació aplicable en el nostre sector. Des de 2021, totes les organitzacions sòcies de la Coordinadora tenen l'obligació de passar aquesta eina, i així posar els nostres nivells de transparència, rendició de comptes i bones pràctiques sota examen extern.

Ens enorgulleix compartir amb vosaltres l'informe de l'última auditoria sobre Nous Camins.

Aquests resultats positius reflecteixen el treball i l'esforç de totes les persones vinculades a l'organització: la Junta Directiva, l'equip tècnic de l'Associació, els expatriats i les nostres contraparts. Cada dia treballem amb l'objectiu de ser eficients, transparents, gestionar els recursos de la millor manera, planificar bé cadascuna de les accions i ser responsables, mantenint sempre les persones amb les quals treballem al centre del nostre pensament i motivació.

Segell de transparència i bon govern de l'Associació Nous Camins

Seguirem treballant per ser millors cada dia.

Si vols saber més sobre el nostre compromís amb la rendició de comptes i les accions que duem a terme per complir-la, pots visitar l'apartat de Transparència de la nostra pàgina web. I si vols conèixer els detalls sobre l'Eina d'Indicadors de Transparència i Bon Govern impulsada per la Coordinadora pots visitar la seva pàgina web.

INFORME DE LA REVISIÓ REALITZADA SOBRE EL COMPLIMENT DE L'EINA D'INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN DE LA COORDINADORA

A partir del document "Einad'indicadors de Transparència i Bon Govern" aprovat per l'Assemblea de la Coordinadora d'ONGD-Espanya (Coordinadora) el 2020-12-31, el contingut del qual és públic en www.coordinadoraongd.org,s'ha revisat l'informe de compliment dels indicadors emesos per Angèlica Ribas Donato de la firma d'auditoria AUDITORIA I CONTROL, AUDITORS, S.L.P. de data 2020-12-31 a l'organització. Associació Nous Camins,d'acord amb el procediment establert en el document "Recomanació tècnica per a l'emissió d'informes de procediments acordats sobre els indicadors de transparència i bon govern de les ONG de desenvolupament", amb el següent resultat:

TRANSPARÈNCIA

Bloc 1: ÒRGAN DE GOVERN – Apareix públicament l'estructura de l'ONG a la teva pàgina web, qui la dirigeix i quins són els seus estatuts? L'organització supera els requisits establerts en aquest apartat.

Bloc 2: MISSIÓ, VISIÓ I VALORS – Apareixen públicament els objectius, ideals, valors i codis de conducta de l'ONG a la teva pàgina web?   L'organització supera els requisits establerts en aquest apartat.

Bloc 3: BASE SOCIAL I SUPORT – Apareixen públicament a la seva pàgina web els col·lectius i entitats que donen suport formalment a la tasca de l'ONG, com la seva base social (socis, donants i voluntaris), els seus principals finançadors o les xarxes a les quals pertany? L'organització supera els requisits establerts en aquest apartat.

Bloc 4: PLANIFICACIÓ I RENDICIÓ DE COMPTES – Apareixen públicament els comptes i informes anuals de l'ONG a la seva pàgina web amb informació sobre l'activitat realitzada i els seus resultats? L'organització supera els requisits establerts en aquest apartat.

BON GOVERN

Bloc 1: ÒRGAN DE GOVERN – L'ONGD promou el bon govern en el funcionament del seu òrgan de govern? L'organització supera els requisits establerts en aquest apartat.

Bloc 2: MISSIÓ, VISIÓ I VALORS – L'ONG manté la seva missió, visió i valors, facilitant també la participació dels grups d'interès en la seva formulació? L'organització supera els requisits establerts en aquest apartat.

Bloc 3: PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ – L'ONG disposa de mecanismes per a una correcta planificació i avaluació de la seva activitat? L'organització supera els requisits establerts en aquest apartat.

Bloc 4: GESTIÓ ECONÒMICA – L'ONG té polítiques i instruments que promoguin la bona gestió dels seus recursos econòmics? L'organització supera els requisits establerts en aquest apartat.

Bloc 5: PERSONES – L'ONG té mecanismes per a una correcta gestió de les persones que hi treballen? L'organització supera els requisits establerts en aquest apartat.

Bloc 6: SOCIS LOCALS I ALTRES GRUPS D'INTERÈS – Té en marxa protocols que promouen el bon govern en les relacions amb les organitzacions col·laboradores locals amb les quals treballa, les xarxes a les quals pertany i altres grups d'interès? L'organització supera els requisits establerts en aquest apartat.

Animem a l'Associació Nous Camins a continuar amb el treball de transparència i bon govern realitzat com un exercici públic de rendició de comptes, visibilitzar l'ús correcte i adequat dels fons que la societat diposita a les nostres mans per contribuir a millorar les condicions de vida de les persones més desfavorides.

Després d'haver superat tots els blocs que conformen l'Eina, Associació Nous Camins queda exempta de realitzar l'avaluació durant els 2 anys següents a la data que figura en l'informe de la firma d'auditoria externa. Aquest document té una validesa fins al 2023. Per tant, l'Associació Nous Camins ha de realitzar la verificació amb una firma d'auditoria externa durant el mateix any i enviar el nou informe a la Coordinadora abans de finalitzar aquest any.

A Madrid, el 2020-12-31

Signat: Maite Serrano Directora de la Coordinadora d'ONGD-Espanya