Molts dels joves, nenes i nens se senten orgullosos de les seves llames i expliquen als veïns que les seves llames són el resultat de molta feina i sacrifici. L'experiència ha estat molt positiva.

Ordits i trames

Bolívia

Dec 1, 2023

Casa San José és una institució de referència a Bolívia per a l'acollida temporal de nens en situació de carrer, o en risc d'estar-ho. Durant més de 19 anys de treball continuat amb els menors més vulnerables hem teixit xarxes amb diverses institucions públiques i privades.

Fem servir l'expressió "teixir xarxes", quan ens referim a organitzar diverses institucions per treballar en comú per un fi determinat. Cada entitat té una funció per si mateixa, com un fil amb el qual podem cosir, remenar, teixir o vessar. Però si diverses entitats s'entrellacen per aconseguir un objectic comú aquests fils, que abans estaven solts es converteixen en una cosa més gran. Uns fils s' alineen en vertical formant l' ordit, els altres es creuen amb l' ordit de forma horitzontal formant la trama. D'aquesta manera fils que tenien una funció limitada s'entretenen per formar una cosa més gran i eficient.

Aquesta xarxa entreteixida a Cochabamba fa que la nostra feina a Casa Sant Josep sigui més eficient i tingui més abast.

En aquesta línia de treball en xarxa, acabem de signar un acord de cooperació amb la Universitat Major de Sant Simó per a la col·laboració entre les dues institucions. La Universitat Major de San Simón, una de les tres primeres universitats fundades a Bolívia, té una reconeguda trajectòria acadèmica i forma part activa en l' estudi i discussió dels problemes més candents del país.  

L'acord té com a finalitat integrar els i les estudiants de la Carrera de Ciències de l'Educació en el treball de Casa Sant Josep per buscar i posar en pràctica alternatives metodològiques en el camp de l'educació i la investigació.

Estem segures que aquesta col·laboració aportarà nous punts de vista a la intervenció de Casa Sant Josep amb els menors que atén. D'una banda, l'estudiantat podrà experimentar de primera mà el treball diari de Casa San José, un treball artesanal centrat en les circumstàncies personals de cada menor, sobre les quals es planteja una intervenció psicosocial i educativa feta a mida. De l'altra, l'equip de Casa San José estarà en contacte directe amb la universitat a través de l'alumnat i el professorat de la Universitat Major de Sant Simó, aquest treball conjunt aportarà noves visions i fonaments sòlids al treball de més de 19 anys d'intervenció directa amb els menors en situació de vulnerabilitat.

Benvinguda Universitat Major de Sant Simó a aquesta xarxa entreteixida amb diversos fils. Cadascun amb diferents textures, gruixos, colors i materials. Fils que formen ordits i trames aconseguint acollir, sanar, potenciar i empoderar aquests nens que desitgen un futur més esperançador.