Calculadora de deducció

Les donacions a Sendera, entitat declarada d'Utilitat Pública, estan subjectes a deducció fiscal. Utilitza la calculadora per saber quant podràs deduir-te per la teva donació en la propera Declaració de la Renda.

Vols col·laborar amb Sendera? Podràs fer-ho aquí.


Els avantatges fiscals per donacions a entitats sense finalitats lucratives es troben regulades en el Títol II de la Llei 49/2002 d'incentius al mecenatge i el Reial Decret Llei 6/2023, amb efectes des de l'1 de gener de 2024.

Com s'aplica aquest règim fiscal a les donacions? 

Generalment, les persones físiques (particulars) poden deduir-se fins a un 80% dels primers 250 € donats; i un 40% a partir d'aquesta quantitat. A més, les persones que hagin col·laborat durant tres anys o més amb Sendera (abans Associació Nous Camins), es deduiran el 45% de les quantitats que superin els 250 €.

En el cas de les persones jurídiques (empreses), generalment, es podran deduir un 40% de les donacions i fins al 50% en cas que aquestes siguin plurianuals.

Aquesta pàgina conté informació general i no constitueix cap opinió professional ni assessorament jurídic. Consulta amb el teu assessor fiscal per a més informació sobre el teu cas concret i les particularitats de les comunitats autònomes amb règims forals propis.