Projectes

Cada any duem a terme més de 30 projectes de cooperació al desenvolupament en 5 països i 7 àrees d'actuació. Descobreix-los!

Projectes

Desenvolupament turístic sostenible

Es tracta d'un extens projecte de protecció del medi ambient i desenvolupament agroforestal, turístic i econòmic a la localitat de Barrera. El projecte gira al voltant de l'Ecohotel Altos de la Caobita, com a centre de dinamització de l'economia, afavorint l'ocupació i el comerç local. A més d'aquest allotjament focalitzat en el turisme sostenible, la zona ha millorat l'accés a la platja de la Caobita i rutes de senderisme i altres activitats que respecten el medi ambient, generant llocs de treball directes i indirectes a la zona.

L'apoderament de les dones

Són moltes les dones que participen cada any en els cursos de bellesa i de costura del Centre Laboral Nazaret. Es tracta de crear oportunitats de formació per a persones amb pocs recursos. Fruit d'aquests cursos, un grup d'antigues alumnes ha format una cooperativa per produir i comercialitzar els seus propis productes. L'apoderament de les dones també es vol aconseguir a través de xerrades sobre salut sexual i reproductiva, que pretenen sensibilitzar la joventut sobre aquests temes i prevenir l'embaràs adolescent.

Recicla+

Aquesta iniciativa combina accions d'educació mediambiental, principalment en escoles i empreses, amb un sistema de millora de la gestió de residus. Recicla+ va néixer de la inquietud d'un grup de joves dominicans i l'expertesa de dues voluntàries i un voluntari de Sendera, que han aconseguit que el projecte es vagi ampliant i professionalitzant amb el temps. En l'actualitat, es troba actiu en la població de Sabana Yegua i la de Projecte 4

Habitatge digne

Les fortes pluges i huracans afecten cíclicament la República Dominicana i els seus efectes se senten amb més intensitat en comunitats pobres, com Sabana Yegua, on moltes cases es troben en situació precària, havent estat construïdes amb trossos de fusta, metall o fang. És per això que cada any donem suport a desenes de famílies, reparant els seus habitatges (sostres, sòl, etc.) i construint latrines. La població més desfavorida pot, d'aquesta manera, afrontar les inclemències meteorològiques amb més garanties.

Beques universitàries per a joves

El programa de Sendera que proporciona beques universitàries per a joves, majoritàriament dones, és una llum d'esperança a Sabana Yegua i les comunitats del seu voltant. A través d'aquest programa, ens proposem apoderar la joventut d'aquesta comunitat, oferint-li l'oportunitat d'accedir a l'educació superior i, amb això, a un món de noves possibilitats.

Suport educatiu per a joves

Contribuïm a enfortir l'accés a l'educació i les infraestructures educatives de Sabana Yegua. Per això, donem suport al funcionament de diversos centres infantils; oferim classes de reforç en matemàtiques i lectoescriptura a estudiants de primària; i concedim beques a estudiants universitaris. A més, hem creat biblioteques accessibles per infondre hàbits de lectura entre els joves. L'objectiu és aconseguir que, a través de l'educació, puguin sortir del cercle viciós de la pobresa i trobar una vida alternativa.

Les dones: un motor de canvi

Entre els objectius del projecte es troba apoderar els veïns i veïnes del barri, moltes d'elles joves, amb pocs estudis i recursos limitats, als quals se suma en molts casos la responsabilitat, en solitari, dels seus fills i filles. Treballar al centre ofereix a aquestes dones una alternativa de vida. En rebre un salari i donar-se d'alta a la Seguretat Social, s'incorporen al sistema laboral i sanitari del país.

Educació infantil i nutrició

Més de 100 nens i nenes assisteixen cada curs al Centre Comunitari de Desenvolupament Infantil San José, l'únic d'aquest tipus a la colònia de Jardines de San Juan Ajusco. Els primers sis anys de vida són crucials per al desenvolupament. Assistint al centre, els nens i nenes poden gaudir dels beneficis inherents a l'educació preescolar, rebre una nutrició adequada i estimulació inicial. A més, el seu pas pel Centre San José facilita l'adaptació en l'inici de l'educació primària.

Aules per a la Salut i la Igualtat

Aquest programa promou la igualtat de gènere i els hàbits saludables entre alumnes, professors i professores. A partir d'aprenentatges senzills, però que han demostrat ser vitals, com rentar-se les mans, el consum d'aigua potable i la higiene personal, les Aules per la Salut pretén evitar malalties prevenibles entre la població infantil. Per la seva banda, les Aules per la Igualtat contribueixen al fet que l'alumnat qüestioni els rols de gènere que releguen a les dones a un paper secundari, negant la seva participació en el desenvolupament de la societat.

Infraestructures educatives

Etiòpia té una piràmide de població on el 40% són menors de 14 anys. Però l'accés a l'educació és una de les deficiències estructurals del país, especialment a les zones rurals on no disposen de places escolars suficients per a tots els alumnes. A través de la construcció i millora d'infraestructures educatives, sanejament i l'adquisició d'equipaments volem garantir que els nens i nenes de Meki puguin accedir a l'escola primària i reduir les taxes d'abandonament escolar a la zona.

Grups d'estalvi

Aquest model d'inclusió financera facilita l'estalvi i els petits préstecs a les dones que no poden accedir al sistema financer formal. Amb elles també duem a terme projectes de cria de cabres lleteres, horts comunitaris i la distribució de carros i rucs com a font de generació d'ingressos. A més de l'econòmic, el benefici social és inherent a aquests grups. Les dones troben l'àmbit en el qual compartir les seves experiències i inquietuds. Ja són 1.350 dones i les seves famílies les que es beneficien dels grups d'estalvi existents.

Apoderament econòmic de dones

Centrem els nostres esforços en la millora de la generació d'ingressos de les dones i les condicions de salut per fer front a les greus conseqüències econòmiques i socials provocades per la pandèmia de la COVID-19. Amb la creació de 20 nous grups d'estalvi, la formació en emprenedoria i l'atorgament de capital llavor per iniciar negocis, les dones podran obtenir ingressos a casa seva. El projecte es complementa amb diverses accions educatives i el lliurament de kits per a la prevenció de la COVID-19 a la comunitat local.

Centre de Formació Professional per a Dones Kidist Mariam

El Centre Kidist Mariam ofereix una oportunitat d'aprenentatge i apoderament a dones que no han acabat els seus estudis o han tornat dels països àrabs. Aprenen un ofici (perruqueria, cuina o costura) i nocions d'emprenedoria, guanyant autosuficiència i oportunitats d'accés al mercat laboral. Des de la seva inauguració el 2016, hem vist créixer 1.624 dones que han passat per les seves aules. A més, compta amb una cooperativa de costura, un restaurant i una perruqueria perquè les dones comencin la seva vida laboral i consolidin els seus coneixements i habilitats.

Acollida de migrants de Veneçuela

Aquest projecte busca acompanyar les persones que arriben als barris del sud de Bogotà des de Veneçuela, sovint en una situació de gran vulnerabilitat. En primera instància, s'avaluen les seves necessitats i es proporciona suport perquè tinguin cobertes les necessitats més bàsiques d'alimentació, habitatge, salut i atenció psicològica. Així mateix, busca promoure la seva integració i ocupabilitat, fomentant la participació en els cursos de formació de Gasa Garavito; i la bona convivència entre veïns, organitzant xerrades de benvinguda.

Centre de Desenvolupament Comunitari Casa Garavito

En aquest centre es desplega un programa educatiu integral, que atén persones de totes les edats. Els més petits reben classes i activitats de reforç escolar, com ara classes de guitarra i anglès; i els adults i la gent gran assisteixen a cursos d'alfabetització i comptabilitat bàsica. A més, Casa Garavito disposa d'un Taller de Tall i Confecció en el qual les seves participants, majoritàriament dones, aprenen el funcionament de màquines de cosir professionals durant un any de curs pràctic. Actualment, vàries alumnes han format una cooperativa tèxtil.

Beques per a estudiants universitaris

Oferim beques a estudiants que acaben batxillerat i no disposen dels recursos per continuar els seus estudis universitaris. El 2017 vam començar a oferir cinc beques i ja són més de trenta les que concedim cada any. Aquestes incluen: matrícula, material acadèmic i transport, en funció de les necessitats de cada persona. La millora de la seva formació ajuda els i les joves becades a triar la seva trajectòria professional i integrar-se en el mercat laboral, alhora que afavoreix el desenvolupament del seu entorn.

Formació i apoderament femení

Aquest projecte va néixer per generar espais de formació per a dones camperoles adultes a les comunitats de Vacas i Independencia. Són dones que, per la seva falta d'estudis i discriminació de gènere, es veuen limitades en les seves possibilitats de participació social i desenvolupament econòmic. La formació en producció artesanal de teixits els proporciona un espai d'apoderament per desenvolupar les seves habilitats i millorar les seves condicions de vida. Al mateix temps, la venda dels tèxtils que produeixen els permet generar ingressos extra i contribuir a l'economia familiar.

Sobirania alimentària i desenvolupament rural

L'enfortiment de les capacitats de la població rural prevé la migració a les grans ciutats i ajuda a preservar les formes de vida tradicionals. En aquest sentit, posem a l'abast de la població rural eines perquè puguin passar d'una economia de subsistència a generar excedents per al comerç. Treballem amb les comunitats en la producció eficient i de qualitat d'ovelles i llames. El 78% dels participants en el projecte són dones pastores encarregades de la cura i acompanyament dels ramats.

Construcció de banys dignes

La millora dels sistemes de sanejament és clau per millorar la salut i el benestar de les persones més vulnerables. La defecació a l'aire lliure és un greu problema de contaminació ambiental i de l'aigua per al consum humà, constituint una de les principals causes d'infecció entre les famílies i les comunitats camperoles. La construcció de banys dignes, amb lavabo i dutxa, és una alternativa senzilla, econòmica i eficaç per als municipis rurals d'Independència. A més, l'ús d'un sanejament millorat redueix la mortalitat infantil en més d'un 30%.

Proveïment d'aigua potable en comunitats rurals

El 33% de les llars rurals bolivianes no tenen accés a l'aigua i moltes altres la reben de fonts incontrolades i de manera discontínua. A les zones rurals, les característiques geogràfiques complexes i la dispersió de la població dificulten l'accés. El 80% dels problemes de salut estan vinculats a l'aigua i la manca de punts de distribució augmenta la càrrega de treball de dones, nenes i nens. Treballem per aconseguir el subministrament d'aigua potable a diverses comunitats rurals de la zona d'Independencia.

Centre d'acollida temporal Casa San José

El nostre objectiu és defensar el dret dels infants a viure en un entorn familiar. Per això, en coordinació amb les autoritats locals, acollim temporalment a nens sense llar a Casa San José per treballar més endavant en la seva reinserció familiar. Per a això, realitzem un pla d'intervenció individualitzat i, alhora, tractem amb les famílies, analitzant i buscant solucions a les situacions que han provocat la desvinculació del nen del nucli familiar. Un cop el nen torna a casa, fem un seguiment per avaluar la reinserció.

Gràcies! Hem rebut les teves dades!
Oops! Something went wrong while submitting the form.